Kategoria: Reforma

13 września 2017

Nauczyciele odbyli szkolenia z nowej podstawy programowej

W województwie warmińsko-mazurskim konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej przeprowadziły publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Zaplanowane i zrealizowane były w okresie od kwietnia do czerwca. Nauczyciele jednak chętnie uczestniczyli jeszcze w ww. szkoleniach zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w okresie wakacyjnym. Łącznie zrealizowanych szkoleń z nowej podstawy programowej było 276, a uczestniczyło w nich 8511 nauczycieli. 3 konferencje odbyły się w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.