Kategoria: Reforma

13 września 2017

Nauczyciele odbyli szkolenia z nowej podstawy programowej

W województwie warmińsko-mazurskim konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu nowej podstawy programowej przeprowadziły publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli. Zaplanowane i zrealizowane były w okresie od kwietnia do czerwca. Nauczyciele jednak chętnie uczestniczyli jeszcze w ww. szkoleniach zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w okresie wakacyjnym. Łącznie zrealizowanych szkoleń z nowej podstawy programowej było 276, a uczestniczyło w nich 8511 nauczycieli. 3 konferencje odbyły się w ramach grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

12 kwietnia 2017

Rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, regionalną konferencją na temat nowej podstawy programowej, rozpoczął cykl szkoleń przygotowujących nauczycieli do pracy w ośmioletniej szkole podstawowej. Konferencja z udziałem Wojciecha Cybulskiego przewodniczącego wojewódzkiego zespołu ds. wdrażania reformy oświaty odbyła się – w ramach Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – 10 kwietnia br. w siedzibie MODN w Ełku. Kolejne szkolenia realizowane przez publiczne ośrodki doskonalenia nauczycieli zaplanowano od kwietnia do czerwca br. Zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów, a szczególnie tych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczyli w klasach I, IV i VII. Szczegółowy program szkoleń został zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

 

Załączniki

Wykaz szkoleń
Data: 2017-04-12, rozmiar: 570 KB
30 marca 2017

Konferencja prasowa z 30.03. br.

Sieć szkół w województwie warmińsko-mazurskim ustalona – konferencja prasowa

Dziś (30.03) podczas konferencji prasowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie podsumowało działania dotyczące ustalania sieci szkół w województwie warmińsko-mazurskim. Mirosława Gralla–Kaperzyńska dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego poinformowała dziennikarzy, że proces ustalania sieci w naszym województwie dobiegł końca. Do chwili obecnej do kuratora oświaty napłynęło 135 projektów uchwał intencyjnych w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Pozytywnie zostało ocenionych 98 uchwał, pozytywnie warunkowo 37. Tylko dwa samorządy nie przedstawiły projektów przekształceń szkół (Gmina Świątki i Miasto Gmina Biskupiec). W tych gminach zmiany nastąpią z mocy prawa. Podczas konferencji wicekurator oświaty Wojciech Cybulski, nawiązując do planowanego na jutro (31 marca) strajku nauczycieli, przypomniał, że Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska poinformowała opinię publiczną o działaniach resortu odnośnie regulacji płac i statusu zawodowego nauczycieli. W kwietniu zostanie przedstawiony harmonogram planowanych podwyżek oraz wyniki prac Zespołu ds. Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty powołanego przez ministra edukacji. Kurator Wojciech Cybulski, podsumowując wstępny etap ustalania sieci, stwierdził, że proces ten przebiegał w naszym województwie spokojnie, z poszanowaniem głosów wszystkich stron. Zadeklarował otwartość kuratora oświaty na dalsze spotkania z samorządami, dyrektorami szkół i rodzicami w celu właściwego przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.

24 marca 2017

Konferencja prasowa z 24.03. br.

Wdrażanie reformy – konferencja prasowa

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podczas konferencji prasowej (24 marca) odniósł się do zakończenia I etapu reformy w woj. warmińsko-mazurskim. Podziękował samorządom za dobrą współpracę i właściwą atmosferę przy ustalaniu sieci szkół. Kolejnym tematem wypowiedzi kuratora był zapowiadany na 31 marca strajk nauczycieli. Kurator podkreślił, że ani on, ani minister nie pozostają stroną w tym sporze. Krzysztof Marek Nowacki podkreślił, przy omawianiu sieci szkół, że cieszy go fakt, że nie znikają z mapy w naszym województwie małe szkoły. Są one bowiem ważne dla lokalnych środowisk. Wicekurator Wojciech Cybulski swoją wypowiedź poświęcił szkoleniom nt. wdrażania nowej podstawy programowej oraz edukacji szachowej w szkołach. Mirosława Gralla – Kaperzyńska dyrektor WAP zaś przekazała dziennikarzom informacje o aktualnym stanie opiniowania sieci (kurator do dziś wydał 98 opinii pozytywnych oraz 37 pozytywnych warunkowych).

21 marca 2017

Konferencja prasowa z 21.03. br.

O wizycie ministra edukacji na konferencji prasowej

Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki zrelacjonował wizytę Minister Edukacji Narodowej w Olsztynie, która miała miejsce 16 marca br. Powiedział, że Anna Zalewska spotkała się z samorządowcami, dyrektorami szkół oraz pracownikami nadzoru pedagogicznego. Podczas wystąpienia minister edukacji odniosła się do stanu wdrażania reformy edukacji. Podkreśliła, że zmiany były i są w dalszym ciągu konsultowane z różnymi środowiskami: samorządowcami, organizacjami społecznymi, związkami, zrzeszeniami po to, aby wypracować optymalne rozwiązania. Spotkanie zdominowały pytania dyrektorów zadawane pani minister – podkreślił kurator oświaty. Kurator poinformował również dziennikarzy o wizytach Anny Zalewskiej w olsztyńskich szkołach. Na konferencji prasowej podjęto także temat opiniowania sieci szkół. Do dziś pozytywne opinie kuratora oświaty otrzymały 94 organy prowadzące, 36 zaś opinie pozytywne warunkowe. Podczas konferencji Agata Sława Gęśla zastępca dyrektora WNP omówiła nowe rozporządzenia MEN wprowadzające prawo oświatowe.