Kategoria: Komunikaty

16 lutego 2018

Program dla szkół

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o zasadach uczestnictwa w „Programie dla szkół” w II semestrze roku szkolnego 2017/2018. Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie: www.kowr.gov.pl Załączniki Pismo – KOWR Data: 2018-02-16, rozmiar: 465 KB

14 lutego 2018

Lista uczestników etapu wojewódzkiego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum

Wojewódzka Komisja Konkursowa IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II – „Papież Słowianin” dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018, po dokonaniu weryfikacji nadesłanych prac postanowiła dopuścić do etapu wojewódzkiego następujących uczniów: Lp. Imię i nazwisko ucznia Szkoła 1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach […]

13 lutego 2018

Głosuj na program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Informujemy, że rządowy program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został zgłoszony do udziału w międzynarodowym konkursie Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego – World Summit ot the Information Society, organizowanym przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną. Już samo znalezienie się w gronie finalistów konkursu będzie promocją działań na rzecz podniesienia jakości edukacji w Polsce, a zdobycie nagrody niewątpliwie wpłynie na postrzeganie […]

13 lutego 2018

TIMSS 2019

Informujemy, że Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji siódmej edycji badania TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest to międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych prowadzone co 4 lata. Badanie obejmie w Polsce uczniów 4 klas szkół podstawowych. Program TIMSS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA […]

9 stycznia 2018

AKADEMIA TVP – klasy patronackie w liceach i technikach

Informujemy, że Telewizja Polska S.A w ramach prowadzonej Akademii TVP przygotowała specjalną ofertę, skierowaną w szczególności do uczniów: – liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko-historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym; – techników prowadzących naukę zawodu w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej. Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych […]

9 stycznia 2018

16 mln Euro w akcji „Partnerstwa współpracy szkół” – szkoło aplikuj do programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro. Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz […]

3 stycznia 2018

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z Warszawy, jako placówka badawcza prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce, przystępuje do siódmej edycji badania, które ma ukazać przygotowanie młodzieży pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia. W 2015 r. – w ostatniej edycji Programu Międzynarodowej […]

24 listopada 2017

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek W związku z napływającymi zarówno od rodziców, jak również od pracowników szkół i placówek sygnałami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest […]

22 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym organizator proponuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu. Cele […]

21 listopada 2017

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS 2017

Światowy Dzień AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz kampanie poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy Czerwona Kokardka, która jest […]

15 listopada 2017

XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XXV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Szczegółowe informacje o festiwalu, karta zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie www.klub2012.com.pl

8 listopada 2017

Szkolenie skierowane na rozwój praktycznych umiejętności dyrektorów szkół z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych/stresowych, które mogą wystąpić w codziennej pracy w szkole/placówce oświatowej