Kategoria: Komunikaty

23 czerwca 2017

Pilne! Zamówienia na adaptacje podręczników (komplet cz. I) do klasy III szkoły podstawowej

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że została uruchomiona możliwość składania zamówień głównych na: Komplet cz. I adaptacji do klasy III Aplikacja będzie otwarta do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, […]

21 czerwca 2017

XLI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie zaprasza na XLII OGÓLNOPOLSKI RAJD GRUNWALDZKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PTSM „Przyszliśmy do Ciebie, Naczelniku” 200 – lecie śmierci Tadeusza Kościuszki 12– 15 X 2017 r. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne są na stronie organizatora: www.ptsmkrakow1.republika.pl, a także pod numerem telefonu 606 104 860.

21 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Problemy należy zgłaszać do 30 czerwca 2017 […]

20 czerwca 2017

Informacja dotycząca wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie warmińsko-mazurskim Szanowni Państwo, Przypominam, że zasady wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określają w szczególności zapisy art. 22ab ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zmienionego art. 15 pkt 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 […]

20 czerwca 2017

Akcja „Bezpieczna woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz szósty organizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczna Woda”. Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania. Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem: www.msit.gov.pl, można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”. Dodatkowo materiały informacyjne zamieszczone […]

5 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]

31 maja 2017

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska realizuje w polskich szkołach bezpłatne warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia w ramach projektu „Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka oraz […]

30 maja 2017

Zaproszenie na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zapraszają uczniów gimnazjów wraz z opiekunami na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”. Podczas sesji specjaliści poprowadzą zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, omówią zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, na obozie, korzystania z internetu. Poruszona zostanie również tematyka substancji psychoaktywnych. Sesja odbędzie się 20 czerwca […]

23 maja 2017

Doradztwo zawodowe w szkole

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół w województwie warmińsko-mazurskim Wdrażane dziś zmiany w edukacji obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Dlatego problematyka ustawowych obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku […]

19 maja 2017

Dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2017/2018. Od 10 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Panią Magdaleną […]

15 maja 2017

Zapobieganie handlowi ludźmi

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, zbliża się okres wakacyjny, czas w którym uczniowie kończący edukację na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicą stając się potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest […]

11 maja 2017

Konferencja pt. „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju: kto i gdzie może pomóc?”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Giżycku zaprasza do udziału w konferencji pt. „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju dziecka – wskazówki: kto i gdzie może pomóc?”. Konferencja odbędzie się 19 maja 2017 r. w godz. 10.00-16.00 w budynku giżyckiej EKO-MARINY (ul. Dąbrowskiego 14), honorowy patronat nad konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Agata Kornhauser […]

11 maja 2017

PILNE! Zbieranie danych o liczbie podręczników standardowych do klasy III – do 19 maja 2017 r.!

Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych i niepublicznych województwa warmińsko – mazurskiego Uprzejmie informujemy, że w związku z dystrybucją podręczników standardowych na rok szkolny 2017/2018 pod adresem: sio.men.gov.pl/dodatki/strefa uruchomiony został formularz do zbierania danych o liczbie podręczników do klasy III. Formularz należy wypełnić do 19 maja 2017 r. Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z treścią […]

11 maja 2017

Materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, informuję, że w wyniku ogłoszonego przez Minister Administracji i Cyfryzacji konkursu pt. „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu”, opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”. Mając na uwadze dużą przydatność opracowanych […]

9 maja 2017

„Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji” – nabór uczestników szkolenia

W ramach wspomagania dyrektorów szkół i nauczycieli wraz z Komendą Wojewódzką Policji zapraszamy nauczycieli i pedagogów do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole w tym zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich. Termin szkolenia: 18.05.2017 r. (w godz. 9.00 – 13.30) Miejsce szkolenia: Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, […]

5 maja 2017

Informacja nt. miejsca realizacji obowiązku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych   WKWO. 552.32.2017                                                            Olsztyn, 4 maja 2017 r.   W związku ze zmianami w sieci szkół dokonanymi na podstawie art. 205 ust.1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uprzejmie proszę o poinformowanie uczniów klas III i VI oraz  ich rodziców/ opiekunów o miejscu realizacji od 1 […]