Kategoria: Komunikaty

16 sierpnia 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół/Placówek, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie pt.:„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania […]

13 sierpnia 2018

Ogólnopolska akcja społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach”

Ogólnopolska akcja społeczna „Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach” jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. W ramach inicjatywy zrealizowane zostały dwa filmy, 30 sekundowy spot oraz dłuższy 3 minutowy film, przedstawione w nich zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu […]

26 czerwca 2018

Praca dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Od 1 kwietnia 2017 roku Dyrektorzy szkół zobligowani są do informowania Kuratora Oświaty o wakatach na stanowiskach nauczycieli, co należy uczynić poprzez opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/ […]

18 czerwca 2018

Materiały dla nauczycieli fizyki

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk informuje o materiałach, gotowych narzędziach i programach do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Wszystkie materiały zostały udostępnione na stronie WWW projektu: www.sat.cbk.waw.pl Materiały powstały w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz […]

5 czerwca 2018

Komunikat w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

  Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dla klasy III szkoły podstawowej, stanowiących […]

4 czerwca 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

25 maja 2018

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przygotowaniu oferty podyplomowych studiów kwalifikacyjnych: – „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” – studia adresowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl Kontakt: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523 89 46 […]

14 maja 2018

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Projekt skierowany jest do pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców […]

11 maja 2018

Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 3-4.10.2018 r. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018 r.; 23-24.10.2018 r. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja […]